Ykleniyor...

PROF. DR. BEDRİ YÜKSEL

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Termodinamik, Doğal Gaz Sistemleri, Motolar I ve II, Enerji Santralleri

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Isı Pompaları
Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı (Bölüm Başkanı)

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~byuksel

E-posta: byuksel@balikesir.edu.tr

PROF. DR. İRFAN AY

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Makine Mühendisliğine Giriş, Ölçme Tekniği, İmalat Yöntemleri I ve II, Plastik Malzemeler, Hidrolik - Pnömatik

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Kırılma Mekaniği ve Yorulma, Hasar Analizi, Endüstirde Malzeme Seçimi
Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı Başkanı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~ay

E-posta: ay@balikesir.edu.tr

PROF. DR. ALİ ORAL

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Makine Elemanları, Bilgisayar Destekli Üretim, Bilgisayar Destekli Modelleme ve Çizim, Modern Talaşlı İmalat,

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Bilgisayar Tümleşik Üretim
Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı

Web Sitesi: www.alioral.net

E-posta: alioral@balikesir.edu.tr

DOÇ. DR. NADİR İLTEN

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Buhar Türbinleri, Sıhhi Tesisat, Termodinamik I ve II, Gaz Türbinleri

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Yanma Teknolojileri, Hava Kirliliği ve Kontrolü
Termodinamik Anabilim Dalı (Dekan Yardımcısı)

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~nilten

E-posta: nilten@balikesir.edu.tr

DOÇ. DR. SARE ÇELİK

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Kaynak Tekniği, Kaynak Metalurjisi, Demir Dışı Metaller

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Tahribatsız Muayene Yöntemleri, Özel Kaynak Yöntemleri, Katılaşma Kinetiği ve İçyapı
Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~sare

E-posta: scelik@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. NEDİM GERGER

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Makine Elemanları I ve II, Güç İletim Mekanizmaları

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Planet Mekanizmalar, Makine Konstrüksiyonunda Güvenilirlik
Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~ngerger

E-posta: ngerger@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. HAYRETTİN YÜKSEL

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Motorlu Taşıtlar, Yüksek Matematik, Makine Dinamiği, Taşıt Konstrüksiyonu

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Yol Dışı Araç Mekaniği, Şasi ve Karoseri Tasarımı, Motorlu Taşıtların Test Tekniği, Taşıt Tasarımında İleri Hesap Yöntemleri
Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~hyuksel

E-posta: hyuksel@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. KADİR YAŞAR

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Kütle Transferi, Isı Transferi, Bilgisayar Programlama, Termal Radyasyon

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

İleri Isı Transferi, İleri Akışkanlar Mekaniği
Termodinamik Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~kyasar

E-posta: kyasar@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. MEHMET İREN

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Diferansiyel ve İntegral Hesap I ve II, Dinamik, Statik, Elastik Enerji Teorisi

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Mühendislikte Varyasyonel Hesap, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Elastisite Teorisi, Optimum Dizayna Geçiş
Mekanik Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~miren

E-posta: miren@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. GÜROL DEMİRBAŞ

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Teknik Resim ve Tasarı Geometri I ve II, Konstrüksiyon, Korozyon Tekniği

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Malzeme Termodinamiği, Korozyon Mühendisliği
Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~demirbas

E-posta: demirbas@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. YILMAZ GÜR

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Teknik Resim ve Tasarı Geometri I ve II
Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~ygur

E-posta: ygur@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ZİYA AKSOY

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Bilgisayar Destekli Tasarım, Esnek İmalat Sistemleri, Takım Tezgahları, Teknik Resim ve Tasarı Geometri I ve II, Bilgisayar Tümleşik Üretim

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Yüksek Hızlarda Talaşlı İmalat (HSC Tek.)
Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~zaksoy

E-posta: zaksoy@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ERGUN ATEŞ

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Takım Tezgahları, Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat Yöntemleri

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

CNC Tezgahlar ve Bilgisayarlı Uygulama
Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~eates

E-posta: ergunates@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. SEMİN KAYA

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Akışkanlar Mekaniği I ve II, Çevre Tekniği
Termodinamik Anabilim Dalı (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~skaya

E-posta: skaya@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. GÜLŞEN YAMAN

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Akışkanlar Mekaniği I ve II, Nümerik Analiz, Lineer Cebir ve Analitik Geometri
Enerji Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~gyaman

E-posta: gyaman@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ENVER YALÇIN

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Yalıtım Tekniği, Çeşitli Soğutma Sistemleri, Yüksek Matematik

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Aşırı Soğutma, Çeşitli Soğutma Sistemleri ve Dizaynı
Termodinamik Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~eyalcin

E-posta: eyalcin@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. HÜRAY CAN

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Mekanik Titreşimler, Mekanizma Tekniği
Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~hcan

E-posta: hcan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. İLKER EREN

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Modelleme ve Analiz, Mühendislik Matematiği
Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~ieren

E-posta: ieren@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. GÜLCAN TOKTAŞ

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Malzeme I ve II

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Metalografi
Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~gtoktas

E-posta: gzeytin@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ALAADDİN TOKTAŞ

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Isıl İşlemler, İmalat Yöntemleri I, Malzeme I ve II

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Faz Diyagramları, İleri Isıl İşlemler
Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~atoktas

E-posta: atoktas@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. AKIN ATAŞ


Mekanik Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~akin

E-posta: a.atas@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. OKAN KON


Termodinamik Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~okan

E-posta: okan@balikesir.edu.tr

ARŞ. GÖR. DR. TUĞRUL AKYOL


Enerji Anabilim Dalı

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~akyol

E-posta: akyol@balikesir.edu.tr

ARŞ. GÖR. TAYFUR KEREM DEMİRCİOĞLU


Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~tkerem

E-posta: tkerem@balikesir.edu.tr

ARŞ. GÖR. VELİ GÖKHAN DEMİR


Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~veligokhandemir

E-posta: veligokhandemir@balikesir.edu.tr

ARŞ. GÖR. FATİH BALIKOĞLU


Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~fatih

E-posta: fatih@balikesir.edu.tr

ARŞ. GÖR. İSMAİL CANER


Termodinamik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

E-posta: ismail@balikesir.edu.tr

ARŞ. GÖR. MUHAMMET ÖZSOY


Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~mozsoy

E-posta: mozsoy@balikesir.edu.tr

ARŞ. GÖR. OĞUZCAN İNAL


Mekanik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

Web Sitesi: http://w3.balikesir.edu.tr/~inal

E-posta: inal@balikesir.edu.tr